newsletter program pre stálych zákazníkov

Ceny viazané na heslo
Prihlásenie sa
Odhlásenie sa
Noci


1st Izba

Dospelí:
Deti:
Počet izieb: 


DANUBIUS BEST PRICE GUARANTEE

Ak si rezervujete izbu u Danubius Hotels Group, môžete si byť istí, že dostanete najvýhodnejšie verejne dostupné ceny izieb.  Ak do 24 hodín od rezervácie nájdete inde nižšiu cenu, potom k nej našu cenu upravíme a okrem toho poskytneme zľavu 30 EUR, ktorú môžete  použiť na jedlá/nápoje a iné služby hotelapočas svojho pobytu v hotely,
podľa obsahu Všeobecných zmluvných podmienok.

Pre odoslanie požiadavky vyplňte online formulár! Požiadavku musíte odoslať najneskôr 48 hodín pred normálnou dobou prihlásenia sa.


všeobecné zmluvné podmienky formulár požiadavky faq

Zdravotné poisťovne

LIEČEBNÉ POBYTY CEZ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

„Ako si vybaviť kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu“

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku na základe odporúčania lekára -špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Detailnejšie informácie nájdu poistenci v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.661/2007, publikovaný na www.zbierka.sk

Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. (detailnejšiu informáciu, ktoré pracovisko môže návrh vystaviť, nájdete v Indikačnom zozname). Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa

  • 1. odošle návrh priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť
  • 2. alebo zašle schválený návrh poistencovi, ktorý si zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa

Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Komplexná kúpeľná liečba cez zdravotné poisťovne

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode € 1,66 (Sk 50) denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:
1. do dovŕšenia troch rokov veku
2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v   hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Kúpeľný pobyt indikačnej skupina A zahŕňa:ubytovanie, plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne)

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.

Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie a plnú penziu (hradí si poistenec), kúpeľná liečba (do 3 procedúr denne - hradí zdravotná poisťovňa)

Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2015 - indikačná skupina B

Spa Hotel Pro Patria**
Doplatok za "All inclusive" služby v izbe štandard je 6 EUR / osoba / noc

Kontaktné pracovisko pre objednávanie kúpeľnej liečby:

p. Grygarová, p. Dinková
tel: 033/ 775 7755, fax: 033/ 775 2528, e-mail:  poistovne@spapiestany.sk


Viac informácií o kúpeľnej liečbe cez zdravotné poisťovne - zmluvní partneri

Slovenská republika
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera
Union poisťovňa

Česká republika
Všeobecní zdravotná pojišťovna
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Zdravotná pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká prumyslová zdravotná pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovnaPočasie
Momentálny stav
mierne zamračené
3.9°C
28. November 2015
sčasti zamračené
-1°C - 3°C
29. November 2015
zamračené, oblačno
2°C - 6°C
30. November 2015
zamračené, oblačno
6°C - 9°C
01. December 2015
oblačno
6°C - 11°C
02. December 2015
sčasti zamračené
-1°C - 11°C
03. December 2015
zväčša slnečno
0°C - 9°C
04. December 2015
mierne zamračené
1°C - 7°C
05. December 2015
zväčša slnečno
-1°C - 6°C
06. December 2015
mierne zamračené
1°C - 6°C
Mapa Webová kamera
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X